Fixtures

19:00

Kings Newton v Rolleston

19:00

Alvaston & Boulton v Kings Newton

19:00

Kings Newton v Chaddesden

19:00

Stretton v Kings Newton